Wartość Dodana

Na rynku europejskim funkcjonuje wiele firm Zarządzających Aktywami oferujących klasyczne fundusze UCITS lub fundusze SIF inwestujące w akcje / obligacje i inne notowane papiery wartościowe. Choć również mamy je w naszej ofercie (niektóre z imponującymi osiągnięciami) to prawdziwą siłą Finexis jest doświadczenie i wiedza odnosząca się do alternatywnych funduszy inwestycyjnych.

Nasza firma świadczy usługi związane z Zarządzaniem i / lub administrowaniem wysoko wyspecjalizowanych i unikatowych funduszy inwestycyjnych inwestujących np. w: najwybitniejsze produkcje filmowe (międzynarodowe festiwale np. Cannes), specyficzne projekty rynku nieruchomości, fundusze dedykowane Energii Odnawialnej, przemysłowi lotniczemu, surowcom, inwestycje społecznie odpowiedzialne itp. Wszystkie z tych funduszy są prowadzone przez ekspertów z poszczególnych dziedzin, dzięki temu inwestorzy mogą uzyskać dostęp do rzadkich i wysoko wyspecjalizowanych i wyszukanych projektów.