Księgość Funduszy

Obsługa Administracji Funduszy zawiera nastepujące zadania:

 • Tworzenie budżetu Funduszy
 • Wycena portfela inwestycyjnego
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz wycena aktywów i pasywów Funduszy
 • Kontrola zgodności Funduszy z obowiązującym stanem prawnym oraz prospektem Funduszu
 • Uzgadnianie stanów ksiąg rachunkowych z Depozytariuszem
 • Kalkulacje podatkowe i odzyskiwanie zapłaconego podatku
 • Raportowanie naruszeń i niezgodności do lokalnego regulatora oraz zawiadamianie audytora
 • Przechowywanie i zarządzanie korespondencją
 • Obliczanie i publikacja wartości aktywów netto (NAV) i prowadzenie sprawozdań dla klientów
 • Naliczanie i dokonywanie płatności odpowiednich podatków i należności
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych

FINEXIS S.A. do swoich działań wykorzystuje platformę MULTIFONDS