Kontakt z Klientem

Na prośbę klienta i w jego imieniu możemy wykonać następujące dodaktowe usługi:

  • Przygotowywanie poufnych dokumentów kierowanych do wiadomości określonych osób
  • Przechowywanie, archiwizacja oraz niszczenie dokumentów
  • Porozumiewanie sie z określonymi osobami np. prawnikami w sprawach związanych z aktywami Funduszu
  • Umożliwianie określonym osobom dostępu do poufnych informacji (np. dostęp do poczty e-mail)
  • Konsolidacja dystrybucji dokumentów i informacji