Agent Transferowy

Usługi Agenta Transferowego (TA) oparte są na procedurach AML i KYC (Anti-Money-Laundering, Know Your Customer) i uwzgledniają:

  • Sprawdzenie zgodności emitowanych jednostek uczestnictwa z prospektem
  • Dokonywanie rejestru uczestników
  • Obliczanie wysokości prowizji
  • Rozliczanie tranzakcji
  • Prowadzenie obsługi klienta
  • Zarządzanie wypłatami dywident
  • Skladanie raportów