Finexis za pośrednictwem swojego oddziału może tworzyć i obsługiwać podmioty nieregulowane np. spółki holdingowe – soparfi, komandytowo akcyjne (scsp) lub dowolne spółki celowy ‘spv’ wykorzystywane przez np. fundusze inwestycyjne.

Inkorporcja

 • Sporządzanie czynów inkorporacji
 • Przygotowanie umów spółki komandytowej
 • Realizacja transgranicznych struktur korporacyjnych
 • Współpraca z notariuszem
 • Rejestracja w RCSL i urzędowa publikacja
 • Pomoc w otwarciu konta bankowego

Domiciliacja, Administracja i Zarządzanie

 • Zarejestrowane biuro
 • Przestrzeń biurowa
 • Dyrektorzy lub pełnomocnicy
 • Sekretarka korporacyjna
 • Usługi analityczne ds. dokumentacji
 • korporacyjne usługi kancelaryjne
 • Utrzymanie zapisów statutowych
 • Organizacja spotkań akcjonariuszy
 • Organizacja posiedzeń zarządu

Rachunkowość I Raportowanie

 • Rachunkowość, księgowość, sprawozdawczość finansowa i konsolidacja
 • Pomoc w kontroli finansowej oraz kontroli wewnętrznej
 • Rejestracja i administracja VAT
 • Usługi płacowe
 • Zarządzanie rachunku bankowego
 • Usługi inwestycje w nieruchomości
 • Raportowanie GAAP
 • Złożenie CIT
 • Raportowanie dla inwestorów
 • Depozytariusz

Naliczanie I Wypłacanie Usług Agencyjnych

 • Przygotowanie i monitorowanie przepływów pieniężnych
 • Kalkulacje kapitału i odsetek w księdze głównej
 • Realizacja płatności na rzecz osób trzecich