Rachunkowość I Raportowanie

  • Rachunkowość, księgowość, sprawozdawczość finansowa i konsolidacja
  • Pomoc w kontroli finansowej oraz kontroli wewnętrznej
  • Rejestracja i administracja VAT
  • Usługi płacowe
  • Zarządzanie rachunku bankowego
  • Usługi inwestycje w nieruchomości
  • Raportowanie GAAP
  • Złożenie CIT
  • Raportowanie dla inwestorów
  • Depozytariusz