Inkorporcja

  • Sporządzanie czynów inkorporacji
  • Przygotowanie umów spółki komandytowej
  • Realizacja transgranicznych struktur korporacyjnych
  • Współpraca z notariuszem
  • Rejestracja w RCSL i urzędowa publikacja
  • Pomoc w otwarciu konta bankowego