Finexis może prowadzić działalność jako spółka zarządzająca dla wszystkich typów funduszy – ucits lub alternatywnych (np specjalistycznych funduszy inwestycyjnych – sif lub raif). Jako zarządzający portfelem wyróżniamy się świetnymi wynikami. W niektórych przypadkach umożliwiamy przekazanie czynności związanych z zarządzaniem aktywami poszczególnych funduszy i subfunduszy do zewnętrznych firm zarządzających poprzez zawarcie umowy o świadczeniu usług zarządzania lub doradztwa inwestycyjnego. W takich sytuacjach finexis koncentruje się są na obsłudze administracyjnej.

Zarządzanie Aktywami

FINEXIS S.A. ięki swoim zasobom kadrowym jest w stanie zapewnic profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym. Rownież jako Spółka Zarządzająca FINEXIS S.A. może oddelegować usługę zarządzania aktywami każdemu uprawnionemu do tego podmiotowi, samemu skupiając sie na kontroli i procesie due diligence.

Zarządzanie Ryzykiem

FINEXIS S.A. posiada zespół i oprogramowanie niezbędne do przygotowania raportów ryzyka dla każdego portfela inwestycyjnego. Pomimo tego FINEXIS S.A. jako Spółka Zarządzająca może tą czynność oddelegować do odpowiednich firm specjalizującym się w tego rodzaju usługach, samemu pełniąc z razie potrzeby funkcję kontrolną poprzez przeprowadzanie procesu due dilligence.

Kierownictwo

FINEXIS S.A. może zapewnić niezależnych specjalistów na stanowiska w Zarządzie Funduszy i powiązanych z nimi spółkom typu SOPARFI, specjalnych wehikułów inwestycyjnych (SPV), firm doradczych lub firm zarządzajacych aktywami (Asset Management). FINEXIS S.A. może również działać niezależnie jako Spółka Zarządzająca rożnego rodzaju Funduszami.

Promowanie i Dystrybucja Funduszy

FINEXIS S.A. oferuje funkcję promotora i dystrybutora dla projektów związanych z Funduszami Inwestycyjnymi na europejskim rynku. Firma posiada licencję nadaną w Listopadzie 2010 roku na prowadzenie doradztwa inwestycyjnego „conseil économique”. Dzięki wspomnianej licencji FINEXIS S.A. posiada status Spółki Zarządzającej Funduszami Inwestycyjnymi (według rozdziału 15 Luksemburskiej ustawy z Grudnia 2010r.). Licencja została nadana po przeprowadzeniu szczegółowej procedury „due diligence” przez lokalnego regulatora CSSF. Informacja ta znajduje się na oficjalnej stronie luksemburskiej komisji nadzoru finansowego.

Dzięki implementacji europejskiej dyrektywy UCITS IV w lipcu 2011 roku, do prawa Luskemburskiego, FINEXIS S.A. może oferować swoje usługi na arenie europejskiej.

W skutek tego FINEXIS S.A. może wystąpić jako Spółka Zarządzająca dla każdego funduszu europejskiego posiadającego europejski paszport, obok typowo Luksemburskich Funduszy SIF, SICAR lub innych struktur skierowanych (Czesc II Luksemburskiej ustawy o Funduszach) do inwestorów instytucjonalnych.