Zarządzanie Aktywami

FINEXIS S.A. ięki swoim zasobom kadrowym jest w stanie zapewnic profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym. Rownież jako Spółka Zarządzająca FINEXIS S.A. może oddelegować usługę zarządzania aktywami każdemu uprawnionemu do tego podmiotowi, samemu skupiając sie na kontroli i procesie due diligence.