Kierownictwo

FINEXIS S.A. może zapewnić niezależnych specjalistów na stanowiska w Zarządzie Funduszy i powiązanych z nimi spółkom typu SOPARFI, specjalnych wehikułów inwestycyjnych (SPV), firm doradczych lub firm zarządzajacych aktywami (Asset Management). FINEXIS S.A. może również działać niezależnie jako Spółka Zarządzająca rożnego rodzaju Funduszami.