Promowanie i Dystrybucja Funduszy

FINEXIS S.A. oferuje funkcję promotora i dystrybutora dla projektów związanych z Funduszami Inwestycyjnymi na europejskim rynku. Firma posiada licencję nadaną w Listopadzie 2010 roku na prowadzenie doradztwa inwestycyjnego „conseil économique”. Dzięki wspomnianej licencji FINEXIS S.A. posiada status Spółki Zarządzającej Funduszami Inwestycyjnymi (według rozdziału 15 Luksemburskiej ustawy z Grudnia 2010r.). Licencja została nadana po przeprowadzeniu szczegółowej procedury „due diligence” przez lokalnego regulatora CSSF. Informacja ta znajduje się na oficjalnej stronie luksemburskiej komisji nadzoru finansowego.

Dzięki implementacji europejskiej dyrektywy UCITS IV w lipcu 2011 roku, do prawa Luskemburskiego, FINEXIS S.A. może oferować swoje usługi na arenie europejskiej.

W skutek tego FINEXIS S.A. może wystąpić jako Spółka Zarządzająca dla każdego funduszu europejskiego posiadającego europejski paszport, obok typowo Luksemburskich Funduszy SIF, SICAR lub innych struktur skierowanych (Czesc II Luksemburskiej ustawy o Funduszach) do inwestorów instytucjonalnych.