Zarządzanie Ryzykiem

FINEXIS S.A. posiada zespół i oprogramowanie niezbędne do przygotowania raportów ryzyka dla każdego portfela inwestycyjnego. Pomimo tego FINEXIS S.A. jako Spółka Zarządzająca może tą czynność oddelegować do odpowiednich firm specjalizującym się w tego rodzaju usługach, samemu pełniąc z razie potrzeby funkcję kontrolną poprzez przeprowadzanie procesu due dilligence.