Contabilitate/ Van

 • Stabilirea bugetului fondurilor de investiții
 • Evaluarea portofoliilor în baza prețurilor externe stabilite de către furnizori, reconciliate cu estimările interne
 • Conformitatea și controlul fondurilor – monitorizarea restricțiilor de investiții
 • Reconcilierea dintre registrele băncii custode și înregistrările contabile ale fondului de investiții
 • Calculul valorii impozitelor cuvenite
 • Acțiuni corporative și revendicări SIFcale
 • Sesizarea autorității de reglementare și a auditorilor externi asupra oricăror neregularități observate
 • Menținerea și administrarea corespondenței relevante
 • Publicarea prețurilor-VAN; întocmirea de rapoarte juridice și rapoarte către client
 • Calculul și plata tuturor taxelor și a impozitelor relevante
 • Raportul financiar