Agent de Transfer

  • Controlul de conformitate dintre emiterea de acțiuni și prospect
  • Evidența registrului acționarilor
  • Calculul comisioanelor (comisionul promotorului, taxele de retrocedare …)
  • Înregistrarea oricăror tranzacții ale investitorilor (Switch, subscriere, răscumpărare …)
  • Decontarea și urmărirea tranzacțiilor (inclusiv operațiunile care implică un schimb valutar)
  • Interacțiunea cu clienții, comunicare și managementul chestionarelor
  • procesul AML împotriva spălării banilor și KYC (Know Your Customer)
  • Managementul plăți dividendelor
  • Raportarea (note de contract, declarații …)