Finexis poate servi drept societate de administrare și / sau AFIA pentru toate tipurile de fonduri, inclusiv OPCVM sau fonduri alternative de investiții (de exemplu, SIF-uri). În calitate de manager de portofoliu societatea nostră a înregistrat rezultate remarcabile. Cu toate acestea managementul activelor fondurilor șicompartimentelor de fond specifice pot fi încredințate altor gestionari de fonduri de investiții prin intermediul acordurilor de management sau de consultanță. În astfel de cazuri Finexis se poate concentra asupra altor sarcini de gestionare sau exclusiv pe partea de administrare a fondurilor.

Gestionarea Activelor

FINEXIS SA dispune de oameni capabili să ofere opinii valoroase de gestionare a portofoliilor, dar poate serivi de asemenea și ca o simplă societate de administrare, care deleagă gestionarea efectivă a activelor către un alt manager și care doar efectuează controalele de diligență necesare aferente.

Gestionarea Riscului

Finexis SA dispune de personalul și software-ul necesare pentru a produce rapoarte de evaluare a riscurilor pentru fiecare portofoliu. Alternativ, ca societate de administrare, Finexis poate delega managementul riscului unui manager specializat, reținând pentru sine sarcina efectuării restului verificărilor necesare.

Directorat

FINEXIS SA poate oferi membrii independenți consiliilor de administrare ale fondurilor pe care le aministrează/ gestionează sau societăților conexe acestor fonduri (e.g. SOPARSIF, SPV, societăți de consultanță sau de management al activelor). Societatea noastră poate de asemenea servi în mod direct ca societate de administrare a fondurilor de investiții de orice fel.

Promovare De Fonduri

Finexis SA poate fi co-promotorul proiectelor dumneavoastră de fonduri de investiții în Europa. Societatea noastră a fost aprobată oficial de către Comisia de Supraveghere a Sectorului Financiar, Luxembourg (CSSF) în calitate de „Consilier Economic” în noiembrie 2010 și deține de asemenea o licență de societate de gestiune (cof. Capitolul XV al legii luxemburgheze din decembrie 2010). Licențele societății noastre pot fi accesate de către cei interesați pe pagina de internet a CSSF.

Odată cu intrarea în vigoare în Luxembourg a Directivei europene OPCVM IV în iulie 2011, societatea nostră poate să ofere întregul său palmares de servicii financiare oriunde în Europa.

Acest lucru permite societății noastre să furnizeze servicii de gestionare pentru toate tipurile de fonduri care dețin pașaport european precum și pentru fondurile tradiționale de tip SIF, SICAR sau fonduri destinate investitorilor instituționali (Partea II), domiciliate în Luxemburg.