Misja

FINEXIS S.A. prowadzi działalność jako niezależny partner z oficjalnym statusem Spółki Zarządzającej zgodnie z rozdziałem 15 luksemburskiej ustawy z grudnia 2010 roku oraz dyrektywy ZAFI z 2014 roku, świadcząc usługi dla klientów międzynarodowych jako Spółka Zarządzającą i administracja centralna dla funduszy inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem UCITS, SICAR oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych (SIF) oraz RAIF z siedzibą w Luksemburgu.

Zintegrowany i wzmocniony przez krajowe i międzynarodowe stowarzyszenia wybranych partnerów, które w większości zbudowane są na długoterminowych profesjonalnych relacjach, FINEXIS S.A. rzeczywiście jest w stanie działać jako najbardziej odpowiednia spółka zarządzająca i administracja centralna dla funduszy inwestycyjnych.