Przedstawicielstwo

  • Doradztwo w wyborze najlepszego produktu i struktury oraz powiązanych usług
  • Rewidowanie i uaktualnianie kontraktów i dokumentów regulujących strukture Funduszu
  • Zapewnienie adresu Funduszu
  • Organizacja i koordynacja spotkań Zarządu Funduszu
  • Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych walnych zgromadzeń
  • Zarządzanie archiwyzacją dokumentów prawnych
  • Rejestracja i dokonywanie zmian w dokumentach przedstawionych Izbie Handlowej
  • Przechowywanie oryginalnych wersji wszystkich istotnych dokumentów
  • Obsługa rachunków Funduszu