Tworzenie Funduszy

 • Agent ds. Administracji – Obsługa administracji funduszy – Tworzenie Funduszy
 • Rola koordynatora pomiędzy wszystkimi udziałowcami podczas procesu tworzenia Funduszu
 • Składanie aplikacji do regulatora (CSSF), dokonywanie rejestracji u notariusza oraz izbie handlowej etc.
 • Przygotowywanie wymaganych kontraktów z Depozytariuszem i Agentem ds. Administracyjnych
 • Otwarcie kont wymaganych do rozpoczęcia kalkulacji wartości aktywów netto (NAV)

Struktury i produkty:

 • SIF – Specialized Investment Funds
 • FCP – Fonds Commun de Placement
 • SICAV – Société d’Investissement à Capital Variable
 • SICAR – Société d’Investissement à Capital Risque
 • SICAF – Société d’Investissement à Capital Fixe
 • SOPARFI – Société de Participation Financière
 • SPF – Société de Participation Familiale
 • RAIF
 • ELTIF

 

Dla następujących strategii inwestycyjnych:

 • Akcje, Obligacje, Instrumenty Pochodne, Derywaty
 • Nieruchomości
 • Private Equity
 • Fundusze hedgingowe
 • Ubezbieczenia na życie