Domiciliacja, Administracja i Zarządzanie

  • Zarejestrowane biuro
  • Przestrzeń biurowa
  • Dyrektorzy lub pełnomocnicy
  • Sekretarka korporacyjna
  • Usługi analityczne ds. dokumentacji
  • korporacyjne usługi kancelaryjne
  • Utrzymanie zapisów statutowych
  • Organizacja spotkań akcjonariuszy
  • Organizacja posiedzeń zarządu