Finexis furnizează toate serviciile de back-office necesare clienților săi: fonduri de investiții și societăți. Ne mândrim cu faptul că toate aceste operațiuni sunt gestionate de către noi înșine, fără a fi nevoiți să recurgem la o externalizare a activităților. Grație acestui fapt ne putem asigura că oferim cea mai bună calitate a serviciilor, menținând în același timp un control deplin asupra procesului de furnizare a acestora.

Software-ul utilizat de către Finexis este de cea mai bună calitate și include: Multifonds – lider în software-ul de fonduri de investiții pentru fondurile alternative și tradiționale, Apsal – un program complet de plată a salariilor, BOB 50 – un program complet de contabilitate, Bloomberg Terminal – cea mai puternică și flexibilă platformă pentru profesioniștii din domeniul financiar, cu date, știri și analize generate în timp real, CDDS – un program complex de prevenire și combatere a spălării banilor și de cunoaștere a clientului, precum și baza de date Oracle.

Contabilitate/ Van

 • Stabilirea bugetului fondurilor de investiții
 • Evaluarea portofoliilor în baza prețurilor externe stabilite de către furnizori, reconciliate cu estimările interne
 • Conformitatea și controlul fondurilor – monitorizarea restricțiilor de investiții
 • Reconcilierea dintre registrele băncii custode și înregistrările contabile ale fondului de investiții
 • Calculul valorii impozitelor cuvenite
 • Acțiuni corporative și revendicări SIFcale
 • Sesizarea autorității de reglementare și a auditorilor externi asupra oricăror neregularități observate
 • Menținerea și administrarea corespondenței relevante
 • Publicarea prețurilor-VAN; întocmirea de rapoarte juridice și rapoarte către client
 • Calculul și plata tuturor taxelor și a impozitelor relevante
 • Raportul financiar

Comunicarea Cu Clienții

Societatea noastră propune clienților noștri unul sau mai multe dintre următoarele servicii:

 • Întocmirea de documente confidențiale în atenția personală a clientului interesat
 • Menținerea, păstrarea în siguranță sau distrugerea de documente.
 • Comunicarea personalizată de documente sau informații către fiecare client în parte – acestea pot privi activele clientului și/sau serviciile la care acesta a subscris
 • Managementul contului de e-mail, oferind persoanelor interesate un acces personalizat la date confidențiale
 • Consolidarea pozițiilor deținute pe lângă diverși intermediari financiari

Domiciliere

 • Acordarea de consultanță în materie de produse, structuri adecvate și servicii necesare
 • Revizuirea și actualizarea documentelor contractuale și de reglementare ale fondurilor
 • Furnizarea unei adrese juridice pentru fondul de investiții
 • Organizarea de întâlniri periodice pentru consiliului de administrare
 • Organizarea de adunări generale ordinare și extraordinare ale acționarilor
 • Gestionarea tuturor obligațiilor de raportare legală necesare
 • Înregistrarea în registrul comerțului a documentelor relevante și a modificărilor aduse acestora
 • Păstrarea în siguranță a tuturor documentelor originale relevante
 • Gestiunea facturilor cu relevanță pentru fond

Creare de Fonduri de Investitii

 • Rol de coordonare a tuturor părților interesate de-a lungul perioadei de creare a fondurilor de investiții
 • Depunerea documentelor necesare la autoritatea de supraveghere luxemburgheză (CSSF), înregistrarea inițială la notar și la registrul de comerț etc.
 • Elaborarea de acorduri inițiale în funcție de necesitate (include Administrația centrală și de depozit)
 • Configurarea conturilor astfel încât să se permită demararea calculului VAN și a registrului
 • Configurarea conturilor Băncii depozitare

Structuri și Produse :

 • SIF – Fonduri de investiții specializate
 • FCP – Fonduri comune de plasament
 • SICAV – Societate de investiții cu capital variabil
 • SICAR – Societate de investiții cu capital de risc
 • SICAF – Societate de investiții cu capital fix
 • SOPARFI – Societate de participare financiară
 • SPF – Societate de participare familială
 • RAIF (fonduri de investiții alternative rezervate)
 • ELTIF (fonduri de investiții europene de lungă durată)

Pentru urmatoarele strategii de investiții :

 • Acțiuni, obligațiuni, mixte, piața monetară, derivate
 • Imobiliare
 • Capital de risc
 • Fonduri speculative
 • Fonduri de asigurare de viață

Agent de Transfer

 • Controlul de conformitate dintre emiterea de acțiuni și prospect
 • Evidența registrului acționarilor
 • Calculul comisioanelor (comisionul promotorului, taxele de retrocedare …)
 • Înregistrarea oricăror tranzacții ale investitorilor (Switch, subscriere, răscumpărare …)
 • Decontarea și urmărirea tranzacțiilor (inclusiv operațiunile care implică un schimb valutar)
 • Interacțiunea cu clienții, comunicare și managementul chestionarelor
 • procesul AML împotriva spălării banilor și KYC (Know Your Customer)
 • Managementul plăți dividendelor
 • Raportarea (note de contract, declarații …)