Domiciliere

  • Acordarea de consultanță în materie de produse, structuri adecvate și servicii necesare
  • Revizuirea și actualizarea documentelor contractuale și de reglementare ale fondurilor
  • Furnizarea unei adrese juridice pentru fondul de investiții
  • Organizarea de întâlniri periodice pentru consiliului de administrare
  • Organizarea de adunări generale ordinare și extraordinare ale acționarilor
  • Gestionarea tuturor obligațiilor de raportare legală necesare
  • Înregistrarea în registrul comerțului a documentelor relevante și a modificărilor aduse acestora
  • Păstrarea în siguranță a tuturor documentelor originale relevante
  • Gestiunea facturilor cu relevanță pentru fond